Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα


05.05.19 Κυριακή του Θωμά, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Thomassonntag, Orthros und Göttliche Liturgie

10.05.19 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

12.05.19 Κυριακή των Μυροφόρων, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag der Myrrhtragenden Frauen, Orthros und Göttliche Liturgie

17.05.19 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

19.05.19 Κυριακή του Παραλυτικού, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag des Gelähmten, Orthros und Göttliche Liturgie

21.05.19 Τρίτη, Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Dienstag, hl. Konstantinos und Eleni, Orthros und Göttliche Liturgie

22.05.19 Τετάρτη, Μεσοπεντηκοστή, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Mittwoch, Mittpfingsten, Orthros und Göttliche Liturgie

24.05.19 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

26.05.19 Κυριακή της Σαμαρείτιδος, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag der Samariterin, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung